YUKATA

Yukata Design (2018)
– Textile Design –
Japanese dyeing / Blue&White / Cotton / 160x132cm

SUIT

Fashion Design (2019)
– Textile Design –
Printed / Black&White / Cotton