Textile Design (2018)
– Japanese YuZen –
Itome Nori&YuZen dyeing / Black&White / Silk / 100x100cm