Yukata Design (2018)
– Textile Design –
Japanese dyeing / Blue&White / Cotton / 160x132cm